Dom i ogród

Konkurs z okazji 20 urodzin Bosch IXO

Bosch ma w swojej ofercie narzędzie dziś niemal kultowe – poręczną wkrętarkę akumulatorową Bosch IXO. Obecnie w sprzedaży oferowana jest już siódma generacja tego urządzenia, a przez lata stało się ono inspiracją dla innych producentów, którzy także opracowali jego mniej lub bardziej podobne kopie. Bosch IXO w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny. Z tej okazji na platformie TikTok wspólnie z firmami Domitech z Bydgoszczy oraz Robert Bosch Sp. z o.o. zorganizowaliśmy konkurs, w którym wygrać można właśnie wkrętarki Bosch IXO!

@pila3d

Konkurs! Obserwuj @DOMITECH.PL, wymyśl adapter dla wkrętarki Bosch IXO i zgarnij atrakcyjne nagrody! Do wygrania są wkrętarki akumulatorowe Bosch IXO (zarówno najnowsze 7 generacji, jak i w limitowanej wersji – różowej), a także gadżety, klapki i bluzy Domitech. Zasady konkursu na filmie, dokładny regulamin na stronie fabrykapasji.pl. Powodzenia! #konkurs #nagrody #Bosch #BoschIXO #diywithbosch #BoschDIYPoland #DomitechBydgoszcz #reklama

♬ dźwięk oryginalny – Paweł Pilarczyk

Poniżej regulamin konkursu.

Konkurs Bosch IXO – regulamin

Konkurs 20 urodziny Bosch IXO

§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Domitech P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. ul. Górzyskowo 2A,  85-157 Bydgoszcz,  NIP  PL5542926469 zwana dalej „Domitech”, „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Domitech.
 3. Konkurs organizowany jest w dniach: 25.06.2023 do 02.07.2023.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisów TikTok, Facebook, Instagram i Twitter. Regulamin dostępny jest do końca obowiązywania konkursu na stronie www.fabrykapasji.pl. 
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). Wyłącznym Organizatorem konkursu jest  Domitech P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. 
 6. Definicje. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
  3. Portal FabrykaPasji.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet dostępne pod adresem FabrykaPasji.pl.
  4. Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
  5. Komisja Konkursowa, Jury Konkursowe – przedstawiciele firmy Domitech (Organizatora Konkursu), firmy Robert Bosch Sp. z o.o., a także Paweł Pilarczyk i Oliwia Pilarczyk, prowadzący profil @pila3d na platformie TikTok
  6. Zgłoszenie Konkursowe – komentarz, opis, zdjęcie lub film przygotowany przez Uczestnika Konkursu na potrzeb uczestnictwa w Konkursie;
  7. Wartość brutto – wartość netto z podatkiem VAT.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się 25.06.2023 (od momentu publikacji wideo konkursowego) i kończy o godzinie 23:59 w dniu 02.07.2023
 2. Uczestnik Konkursu musi mieć utworzone konto na serwisie TikTok, a także obserwować profile @pila3d oraz @domitech.pl na TikToku.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wymyślić i zaproponować przystawkę (końcówkę) do wkrętarki akumulatorowej Bosch IXO, która nie jest jeszcze dostępna. Kształt i przeznaczenie przystawki można opisać w formie tekstowej, ale można też ją narysować albo wykonać jej model (materiały dowolne – może to być model z papieru, drewna, kawałków plastiku albo np. klocków), a następnie zrobić modelowi zdjęcie lub nagrać o nim film. Zgłoszenie konkursowe można opublikować na wybranej przez siebie platformie społecznościowej (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter itp.) w formie tekstowej, zdjęcia lub filmu, w szczególności:
  1. komentarz z opisem pod wideo konkursowym na TikToku opublikowanym na koncie @pila3d lub pod niniejszą publikacją na stronie fabrykapasji.pl,
  2. wideo lub galeria zdjęć opublikowana na własnym koncie uczestnika konkursu na platformie TikTok. 
  3. zdjęcie, galeria zdjęć bądź wideo na koncie uczestnika na platformie Instagram. 
  4. opis, zdjęcie bądź wideo na koncie uczestnika na platformie Facebook. 
  5. opis, zdjęcie bądź wideo na koncie uczestnika na platformie Twitter. 
 4. Zgłoszenia konkursowe (z wyłączeniem komentarza pod wideo konkursowym) powinny zawierać tag #konkursIXO, który umożliwi Organizatorowi Konkursu odnalezienie wszystkich prac konkursowych i uwzględnienie ich w Konkursie.
 5. W przypadku nadesłania identycznych (lub bardzo podobnych) zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa uwzględni zgłoszenie opublikowane jako pierwsze.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszenia konkursowego, które nie zawiera tagu #konkursIXO.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszenia konkursowego, które zostało opublikowane na platformie spoza listy wymienionej w § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 10. Każdy Uczestnik Konkursu może podesłać kilka zgłoszeń konkursowych.
 11. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
 13. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że jest ono jego autorstwa oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jego Zgłoszenie nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

§ 3  Zasady przyznawania nagród Konkursowych

 1. Jury konkursowe wybierze zwycięzców spośród wszystkich opublikowanych prac spełniających powyższe kryteria. Oceniana będzie przede wszystkim kreatywność pomysłów na przystawkę do Bosch IXO. Specjalnie docenieni będą autorzy, którzy w wyjątkowy sposób przedstawią brakującą przystawkę: ulepią ją z plasteliny, uformują z papieru, wyrzeźbią z drewna, zbudują z klocków itp. Przystawka może, ale nie musi mieć zastosowanie praktyczne.
 2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest nadesłanie najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych zdaniem Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 10 najbardziej oryginalnych i najciekawszych pomysłów na przystawkę do Bosch IXO. Oceny Zgłoszeń Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.
 3. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do: 11.07.2023 r. W Konkursie nagrodami rzeczowymi nagrodzonych zostanie 10 Uczestników.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.

§ 4  Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

Miejsce 1: wkrętarka akumulatorowa Bosch IXO 7 Anniversary Edition (wersja limitowana z okazji 20-lecia linii IXO). Nr SKU: 0.603.9E0.009. W zestawie znajduje się: 

 • Wkrętarka akumulatorowa Bosch IXO 7
 • 10 standardowych końcówek wkręcających
 • Przewód micro USB 
 • Kulki z mieszanką nasion kwiatów
 • Kartonowe pudełko

Zwycięzca otrzyma także dodatkowe adaptery do IXO: 

 • adapter do wkręcania przy krawędzi (1.600.A00.1YA) 
 • adapter kątowy (1.600.A00.1Y8)  
 • końcówka do mielenia przypraw (1.600.A00.1YE) 
 • adapter z dmuchawą do grilla (1.600.A00.1YC) 

Prócz powyższego Zwycięzca otrzyma także oryginalne klapki Kubota oraz bluzę z logo Domitech

Miejsca 2 i 3: wkrętarka akumulatorowa Bosch IXO 7 Basic. W zestawie znajduje się: 

 • 10 standardowych końcówek wkręcających
 • Przewód micro USB 
 • Kartonowe pudełko

Prócz powyższego Zwycięzca otrzyma także oryginalne klapki Kubota oraz bluzę z logo Domitech

Miejsca 4 i 5: wkrętarka akumulatorowa Bosch IXO 6 Colour Edition (różowa).  W zestawie znajduje się: 

 • 10 standardowych końcówek wkręcających
 • Przewód micro USB 
 • Kartonowe pudełko

Prócz powyższego Zwycięzca otrzyma także oryginalne klapki Kubota oraz bluzę z logo Domitech

Miejsca 6 do 10: zestawy gadżetów Domitech oraz oryginalne klapki Kubota i bluzę z logo Domitech

§ 5  Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

 1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w wideo konkursowym na profilu @pila3d na platformie TikTok, a także na stronie głównej serwisu FabrykaPasji.pl w dniu 15.07.2023. Nagrody otrzyma 10 osób wybranych przez jury konkursowe spośród wszystkich uczestników konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą wiadomości prywatnej na wybranej przez siebie platformie (TikTok, Instagram, Facebook), na której zostało opublikowane Zgłoszenie Konkursowe. Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzcy są zobowiązani przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres: marketing@domitech.pl swoje dane adresowe nie później niż w ciągu 72 godz. od daty otrzymania informacji o wygranej.
 3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
 4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody – informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie imienia oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail (np. Adam z Warszawy).
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 2 oraz 3 powyżej procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu.
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 7. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
 9. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: marketing@domitech.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs Bosch Ixo”. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

– nazwa użytkownika portalu TikTok, Facebook, Instagram, Twitter

– imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny w przypadku Zwycięzców  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem danych osobowych Uczestników jest DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Górzyskowo 2A. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: marketing@domitech.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spros

towania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: https://fabrykapasji.pl/dom/konkurs-bosch-ixo
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z platformami TikTok, Facebook czy Instagram. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż Facebook. Dane użytkownika będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

Dodaj komentarz